Disclaimer

Algemeen

Alle informatie op deze website is met zorg geplaatst. De Heemkundevereniging Wielder doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen via info@heemkundewielder.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die de Heemkundevereniging Wielder ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door de Heemkundevereniging Wielder gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

De Heemkundevereniging Wielder behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is de Heemkundevereniging Wielder aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Foto’s 

Wij bedanken de fotografen, die alle een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van deze website. Mocht u een foto ontdekken die u gemaakt hebt en staat uw naam niet vermeldt? Onze excuses! Stuur een mailtje aan info@heemkundewielder.nl, dan wordt dit gecorrigeerd.

Indien u een bezwaar heeft bij het plaatsen van een door u gemaakte foto uit ons bestand of archief, dan kunt u dit aangeven bij de secretaris en de foto zal verwijderd worden.

Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk met de privacybelangen om te gaan. Mocht u op enige foto staan afgebeeld en u hebt geen uitdrukkelijke toestemming gegeven, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@heemkundewielder.nl. Wij zullen die foto zo snel mogelijk verwijderen.