Organisatie

Doelstelling

Het doel van de Heemkundevereniging Wielder is anno 2021 op de eerste plaats het bevorderen van de kennis van de plaatselijke geschiedenis, oudheden en folklore. De hieruit resulterende kennis en kunde trachten wij vervolgens dienstbaar te maken, in het nu en voor de toekomst. Daarnaast stimuleren wij samenwerking met andere verenigingen en organisaties die zich bezighouden met plaatselijke geschiedenis, oudheden en folklore.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door (1) het stimuleren van historisch en/of oudheidkundig onderzoek, (2) het bevorderen van opsporing en bewaring, inventarisatie en instandhouding van roerende en onroerende zaken die van waarde zijn voor de geschiedenis, oudheidkunde en folklore, (3) het verzorgen, begeleiden en stimuleren van publicaties aangaande de plaatselijke geschiedenis, natuur en folklore, (4) door het organiseren van vergaderingen, lezingen, excursies, tentoonstellingen en meer.